dionne’s bday 07

last day of 2008.

sarap umupo lang sa harap ng pc.

search…kung anu-ano….

kakatuwa din magunita

ang mga nakaraan

sa mga nakita kung saan-saan

tulad nito…

aaayyy!!! kay sayang balik-balikan… =)

ako nga pala yung nasa gitna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s